1960'lardan 1980'e
TÜRKİYE GERÇEĞİ
Derleyen: Oğuzhan Müftüoğlu
Patika yayıncılık, Ekim 1989

İÇİNDEKİLER

İDDİANAME'den  Hazırlanıyor
Eylemin Yasal Tanımı Hazırlanıyor

ADALETTE ÇİFTE STANDART Hazırlanıyor
08.04.1987 Tarihli Dilekçe Hazırlanıyor
07.09.1987 Tarihli Dilekçe Hazırlanıyor
08.04.1987 Tarihli Dilekçe Hazırlanıyor

12 EYLÜL ADALETİ ÜZERİNE Hazırlanıyor
12.10.1987 Tarihli Dilekçe Hazırlanıyor
Avukatlar Ortak Savunması'ndan Hazırlanıyor

İŞKENCEYE KARŞI BM SÖZLEŞMESİ Hazırlanıyor
Mütâlaa'dan
03.02.1988 Tarihli Dilekçe Hazırlanıyor
11.05.1988 Tarihli Dilekçe Hazırlanıyor
Avukatlar Ortak Savunması'ndan Hazırlanıyor

12 EYLÜL ÖNCESİNDE YAŞANAN GERÇEKLER ve DEVRİMCİ MÜCADELE Hazırlanıyor
55 İmzalı, 14 Eylül 1988 Tarihli 760 sahifelik dilekçe'den Hazırlanıyor

SAVUNMAYA GİRİŞ

1. İKİ USÜL SORUNU

Sıkıyönetim Mahkemeleri'nin Anayasa'ya Aykırılığı
Birleşmiş Milletler İşkence Sözleşmesinin 15. Maddesi Hakkında

2. BU NASIL SORUŞTURMA, BU NASIL HUKUK?
3. 12 EYLÜL'ÜN NEDENLERİ, ÖNCESİ-SONRASI

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE SİYASAL YAPISI

1. TÜRKİYE'NİN YENİDEN SÖMÜRGELEŞMESİ
2. TÜRKİYE ABD İLİŞKİLERİ
3. TRUMAN DOKTRİNİ VE TÜRKİYE'DE ABD EGEMENLİĞİ
4. TÜRKİYE'DE KÜÇÜK AMERİKA
5. EISENHOWER DOKTRİNİ, DOLAYLI SALDIRI KAVRAMI VE AMERİKA'NIN GERÇEK YÜZÜ
6. AZGELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ ASKERİ DARBELERİN KAYNAĞI
7. TÜRKİYE'DEKİ ÖTEKİ AMERİKA
8. TÜRKİYE'DE FAŞİZM
9. TÜRKİYE'DE KONTR-GERİLLA VE ABD İLİŞKİLERİ
10. DOLAYLI SALDIRIDAN İÇ SAVAŞA

İKİNCİ BÖLÜM

27 MAYIS'TAN 12 EYLÜL'E

I. 27 MAYIS'TAN 12 MART'A
II. 12 MART'TAN 12 EYLÜL'E
1. CHP-MSP KOALİSYONU DÖNEMİ
2. 12 MART DÖNEMİNDEN SONRA FAŞİST SALDIRILAR YENİDEN BAŞLATILIYOR

Faşist Provokasyonların İlk Örneği
İlk Siyasi Cinayetler Faşistler Tarafından İşlendi

3. SADİ IRMAK HÜKÜMETİ VE MC'NİN AYAK SESLERİ
4. MİLLİYETÇİ CEPHE'YE DOĞRU TIRMANAN ŞİDDET

TÖB-DER Toplantılarına Yurt Çapında Saldırılar
İç Savaş Kıvılcımları

5. MİLLİYETÇİ CEPHE
6. 1975 YILINDA FAŞİST TERÖR TÜM YURDA YAYILMAYA BAŞLADI
7. MC DÖNEMİNDE OKULLARIN, İŞYERLERİNİN VE TÜM DEVLET KURUMLARININ FAŞİSTLEŞTİRİLMESİ ÇABASI
8. I. MC'NİN SONUNA DOĞRU
9. MC'NİN İFLASI VE ERKEN SEÇİM KARARI
10. II. MC NASIL KURULDU
11. SALDIRILAR ÖĞRETİM ÜYELERİNE YÖNELİYOR

Doç. Orhan Yavuz Cinayeti

12. II. MİLLİYETÇİ CEPHE
13. 1978: II. MC'NİN YIKILIŞI VE ECEVİT HÜKÜMETİNİN KURULUŞU
14. DEMİREL'İN BAYRAK MİTİNGLERİ VE SİVİL SIKIYÖNETİM
15. MARAŞ KATLİAMI
16. SIKIYÖNETİM VE SONRASI
17. 1980: 12 EYLÜL'E DOĞRU
18. BUNALIMDAN ÇIKIŞ ÇABALARI VE 24 OCAK KARARLARI
19. DEMİREL'İN POLİTİKALARINA BİR ÖRNEK: TARİŞ
20. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ VE ANAYASA TARTIŞMALARI
21. ÇORUM OLAYLARI
22. FATSA'DA NOKTA OPERASYONU
23. 12 EYLÜL NEDEN ÖNLENEMEDİ?

III. 12 EYLÜL VE SONRASI

1. 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ ABD EMPERYALİZMİNİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA GÜNDEME GELDİ.
2. 12 EYLÜL, EKONOMİK KRİZİN YÜKÜNÜN EMEKÇİ HALKIN ÜZERİNE YIKILMASI İÇİN GÜNDEME GETİRİLDİ.
3. 12 EYLÜL, MEVCUT SÖMÜRÜ DÜZENİNİN ONARILMASINI HEDEFLEDİ.
4. 12 EYLÜL VE İNSAN HAKLARI-DEMOKRASİ
5. 12 EYLÜL, ATATÜRKÇÜLÜK-DİN VE LAİKLİK
6. SONUÇ

IV. KÜRT SORUNU .Ortak savunma dilekçesinin bu bölümü, derlemeye alınmamıştır. (Yayınevinin notu)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE'DE FAŞİZM VE DEVRİMCİ YOL GERÇEĞİ

1. DEVRİMCİLER, FAŞİZME KARŞI MÜCADELEYİ GERÇEK DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELENİN BİR PARÇASI SAYARLAR
2. DEVRİMCİ YOL GERÇEĞİ
3. BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİ İSTİYORUZ


Patika Yayıncılık Ekim 1989


 

 

Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org