Askeri Yargıda Çifte Standart

HUKUKİ BELGELER DİZİSİ - 1 
Elinizdeki Dilekçeler derlemesi ile Hukuki Belgeler Dizisinin ilk kitabını yayınlamış bulunuyoruz. Ülkemizde yoğun siyasal yargılamaların yaşandığı halde, bunlara ilişkin yeteri kadar yayın bulunmuyor. 80 sonrasında da açılan birçok siyasal davada, iddianamelere, suçlamalara ilişkin birçok haber ya da yayın basın ve TV'de yeralmakla birlikte, savunmalara ve davalarda verilen dilekçelere ilişkin haberlere yerverilmedi. Bu dizimizde çok yanlı derlemelere yervererek, uzun bir toplumsal çalkantı döneminin tarihinin her boyutuyla yazılmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu dizide siyasal tarihimizde yeralan bütün önemli yargılamalara ilişkin belgeleri yayınlamak istiyoruz. Bu dizimizin de okurların ilgisiyle karşılaşacağına inanıyoruz.

 

Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org