İddianamedeki Bazı Suçlamalar

Belediyecilik anlayışımı, demokrasi düşüncemi siyasi düşüncemi ve Fatsa'daki genel gelişmeleri anlattım. Şimdi İddianame'de bana yönelik getirilen suçlamalara değineceğim. Önce genel bölümdeki suçlamaları cevaplayacağım.

İddianamenin 127. sayfasında

" Devrimci Yol Merkez Komitesinin ve Fatsa Yerel Komitesinin bağımsız aday gösterdiği Terzi Fikri SÖNMEZ'in başkan seçilmesi, Devrimci Yol Örgütünün planlı ve yoğun çabası sonucu Fatsa'nın yapısal bozuklarından faydalanılarak

 

tarafsız kesimin sıkıştırılıp kandırılması karşı görüşlerin ise, İttihat ve Terakki Partisinin sopalı seçimlerine benzer şekilde sindirilmesi suretiyle vuku bulmuştur."

denilmektedir. İlk önce İddianamenin bu alıntısının en son kısmına değineceğim.

İttihat ve Terakki Partisi, Osmanlı döneminde ilerici bir akımdır. Milli mücadelenin büyük önderleri Mustafa Kemal ve diğer önderleri İttihat ve Terakki Hareketinin içinden yetişmiş devrimcilerdir(...)

Fatsa'daki belediye seçimlerinde kullanılmış olan bir kaba kuvveti-ki var mı yok mu o da tartışma konusu tabi- İttihat Terakki dönemi seçimlerine benzetmesi olayı, iddia makamının hangi siyasi düşüncenin ve akımın savunucusu olduğunu ortaya koymaktadır. Bugün Türkiye'de Vahdettin'i vatansever, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını vatan haini gösteren tek akımın savunuculuğunu yapan gerici basının başı Tercüman Gazetesi'dir. Vahdettin vatan kahramanıdır, Mustafa Kemal ve arkadaşları vatan hainidir, o söyler onu (...) Askeri Savcı, Yasadışı bir örgütün, yahutta herhangi bir siyasi hareketin beni Fatsa’da desteklediğini, ve zor kullanarak seçimleri kazandığım yolunda bir yakıştırmayı ileri sürmektedir (...)

Askeri savcı, iddialarını kanıtlamak için Fatsa Güneş Gazetesine başvurmakta ve alıntılar aktarmaktadır. Alıntıyı aynen okuyorum. (Bu alıntı yukarıyı doğrulayacak bir düzeyde ise ben kabul ediyorum.)

"Nitekim ilçenin ekonomik sosyal yapısının, yapılacak seçimleri (Belediye Başkanlığı Seçimleri) ne şekilde etkileyeceğini, seçimlerden üç ay önce Devrimci Yol örgütünün adayı Fikri SÖNMEZ'in Fatsa'da yayınlanan 20 Temmuz 1979 tarihli Güneş Gazetesi'ndeki şu satırlar en güzel şekilde vurguluyor."

demektedir.

Ve adı geçen tarihte Fatsa yerel Güneş Gazetesi'nin Sıtkı Pazarbaşı imzası altında şu yazısını alıntıya koyuyor ve bu oranın delili oluyor.

" Hangi adayın kazanacağını bize soruyorlar. Buna rağmen belediye başkanlığı ara seçimlerini bağımsız adaylardan Fikri SÖNMEZ'in kazanacağını söyleyebilirim."

Ne diyor burada? Bağımsız aday Fikri SÖNMEZ diyor. Devrimci Yol adayı Fikri SÖNMEZ demiyor. Bu nasıl alıntı, nasıl delil oluyor? Onun tartışmasını, takdirini size bırakıyorum.

Aynı yazar devam ediyor:

"Bunu söyleyebilmek için ne kahin ne de çok bilgili olmak gerekmez. Kafamızı biraz geriye çevirip birkaç sene öncesine baktığımızda, tüm gerçekler gözünüzün önüne seriliverir. Dolayısıyla bağımsız adaylardan Fikri SÖNMEZ'i sevenler değil, hiç sevmeyenler ve hatta Fikri SÖNMEZ'in reis seçilmesini hiç istemeyenler ve O'nun reis olmasından endişe duyanlar Fikri SÖNMEZ'i kazandırıp, Fatsa Belediye Başkanı yapacaklar. Nasıl? Sevmedikleri ve istemedikleri halde Fikri SÖNMEZ'i belediye başkanı yapacakların kimler olduklarını mı soruyorsunuz? Okuyun öyleyse. Fikri SÖNMEZ'i bu kasabada, bir gün evvel 10 liraya sattığı malı bir gün sonra yok deyip, üç gün sonra 50 liraya satan ticaret ahlakı yoksunu vurguncular, kış aylarının dondurucu soğuğunda çoluk çocuğu tirtir titreyen halkın başvurularına rağmen, yakacak bir çuval kabuğu, yok diyerek belediye rayiçinin çok üstünde bir fiyatla kamyonlar dolusu başka il ve ilçelere sevk eden fabrikatörler. Bir kilo yağ için fırsatı ganimet bilerek ramazan ayının kutsiyet ve mukaddesatını unutarak vicdanlarını körleştiren stokçu karaborsacılar, hastalarını doktora yetiştirebilmek için benzin bulamayan şoförlere rağmen, benzin kaçakçılığı yapan benzin istasyonu sahipleri. Gaz kuyruklarında geç saatlere kadar sıra bekleyip de sonunda "Gaz bitti" deyip halkı dağıtıp karaborsaya gaz aktaran şirketler. En önemli gıda maddeterini yok diyerek zaman zaman suni buhran yaratıp, depolara dolduran istifçiler. Hele hele rayiç vermekle bütün bu işler bitmiş gibi verdiği rayiçlerin kontrol lüzumunu duymayan belediye yetkilileri ve diğer ilgililer. İşte bunlar, Fikri SÖNMEZ'i reis yapacak kuruluşlardır."

Yukarıdaki iddiaya bakıyoruz altında onu doğrulayacak yine aynı savcının göstermiş olduğu delile bakıyoruz. Bundan, böyle bir netice çıkıp çıkmayacağının takdirini heyetinize bırakıyorum.


Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org