SOSYALİZM YAZILARI

Herşey gibi, tartışmaların da bir geçmişi var. Bugün Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında sürdürülen tartışmalar da bir bakıma 1980 öncesinde sürdürülen sosyal emperyalizm ve geçiş süreci tartışmalarının devamı olma özelliğini taşıyor. Bu yüzden bugünkü tartışmaların dünle olan ilişkileri içinde anlamlandırılması - değerlendirilmesi gerekiyor. 

Elinizdeki kitap 1980 öncesinde sosyal emperyalizm tartışmaları konusunda Devrimci Yol (ve Devrimci Gençlik) dergilerinde yer alan yazılardan oluşuyor ve bugünkü sosyalizm tartışmalarının geçmişiyle ilgili belgesel bir kaynak sağlama amacını taşıyor: Sözkonusu yazıların, bugün sürdürülen sosyalizm tartışmalarının daha iyi değerlendirilmesi açısından olduğu kadar, sosyalizmin yeni bir tarihsel dönemine ilişkin sorunlar ve tartışmalar açısından da yararlı olacağına inanıyoruz. 

 

Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org