Ankara Devrimci Yol Davasında Son Sözler

SON SÖZÜ HALKLAR SÖYLEYECEK SON KARARI TARİH VERECEK!

(Bu yazı Türkiye Sorunları 3. sayısından alınmıştır)

Ankara'da 26 Nisan 1989'da, Türkiye'nin en uzun süren davalarından, Ana Dev-Yol Davasının son duruşması yapıldı. Önümüzdeki günlerde mahkeme kararını açıklayacak. Davalarda karardan önce kural olarak son söz, sanığındır. 12 Eylül yargılamalarında

  birçok davada sanıklar son sözlerini söyleme olanağını bulamadılar. 8 yıllık bir yargılama sonunda son sözler, biçimsel bir presedür değil, aynı zamanda kamuoyuna siyasi tutukluların bir mesajı anlamını taşımakta. Bu tarihi belgeyi, tutuklu ve tutuksuz sanıkların son sözlerini kamuoyuna iletilmesi gerektiği inancıyla yayınlıyoruz.
T.S.

OĞUZHAN MÜFTÜOĞLU
Son söz sanığındır, ancak son söz ne Mahkemenin nede bizlerindir. Bence tarihin ve halkların da bir vicdanı vardır ve asıl son söz ve karar orada verilecektir. Eğer halkın ve ülkemizin çıkarları açısından bakılacaksa biz ülkemize ve halkımıza karşı asla suç işlemedik. İşçilerin ve yoksul halkın çıkarlarını savunduk. Bağımsızlık ve Demokrasiyi savunduk, ülkemizin iyiliğinden ve güzelliğinden başka hiçbirşey istemedik. Bu yüzden tamamen haklı ve meşru bir hareket olan, halkın indinde tamamen haklı ve meşru bir hareket olan Devrimci Yol içinde yer almak bir suç konusu değil bence bir onur kaynağı sayılmalıdır. Yıllardır en ağır işkencelere uğratıldık, ezilip yok edilmek istendik, çektiğimiz bunca acılara, zulme ve haksızlıklara karşı içimizin bugün kin ve nefretle karardığı sanılmasın.

İşkencecilerin bir amacı da buydu, ama bunu başaramadılar. Bugün bizim içimiz ülkemize ve emekçi yoksul halkımıza karşı sevgi ile en güzel duygu ve dileklerle doludur. Ülkemizin özgür ve aydınlık geleceğine olan sarsılmaz devrimci inançla doludur. Selam olsun ülkemizin özgür ve aydınlık geleceğine.

ALİ ALFATLI
Ben, ülkemin bağımsızlığı ve emekçi halklarımızın mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için mücadele ettim. Bizim bu haklı mücadelemiz hakim sınıflar tarafından anarşizm, terörizm gibi suçlamalarla karalanmak istenmektedir. Yıllardır bilinçli bir şekilde sürdürülen bu kampanya artık iflas etmiş, ülkemizin değerlerini emperyalistlere peşkeş çeken sömürücülerin ve faşist demagojilerin gerçek değerleri açığa çıkmıştır. Bu gerçek bugün bazıları tarafından görülmeyebilir veya görülmek istenmeyebilir. Ama sonunda tarih bizim haklı bir mücadele sürdürdüğümüzü teslim edecek ve bütün yaptıklarımızı dünya halklarının bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm kavramının bir parçası olarak değerlendirecektir. Ve ben son sözün emekçi halklarımız tarafından söyleneceğine inanıyor, bu mücadelede elimden geldiğince yer aldığım için gurur duyuyorum.

ALİ BAŞPINAR
Emekçi halkımıza karşı yürütülen yok etme ve sindirme politikalarına, halkımızın yanında emperyalizme, faşizme karşı mücadele etmenin haklı, doğru ve meşru bir direniş mücadelesinin içinde yer almış olmanın gururu ve onurunu taşıyorum, dünyanın hiçbir ülkesinde faşizme karşı direnenler anarşist ya da teröristlikle suçlanmaz, bizlere karşı yöneltilen bu suçlama ve niteleme de doğru değildir, Devrimci Yol dergilerinde bu gerçek emperyalizme ve faşizme karşı mücadele yöntemleri çok açık ve net bir biçimde ortaya konulmuştur. Geriye doğru baktığımızda o teorik tesbitlerin doğruluğu çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bugün burada son sözü bize versenizde, gerçekte son sözü sizler nasıl bir karar verirseniz verin, Türkiye Halkları verecektir. İnanıyorum ki halkımız bizi aklayacaktır.

MELİH PEKDEMİR
Son sözü söylememiz istenmiştir. Dünya tarihinde ilk sözü Spartaküs ve köleler söylemiştir ve Anadolu topraklarında kendi tarihimizde ilk sözü Şeyh Bedrettin ve yoksul köylüler söylediler. Bu sözler her çağda yankılanarak, vurgulanarak, yetkinleşerek Paris Komünü halklarından Petersburg proletaryasına ve günümüze Filistin'in küçük generallerine dek ulaştı geldi. Çağımızda söz sırası artık proletaryanın ve ezilen halklarındır. Ve Uluslararası proletarya söz hakkını bütün dünyanın ezilen halklarına sömürü ve zulme karşı Devrim çağrısı yaparak kullanıyor. Türkiye'de Devrimci Yolcu olmak demek Spartaküs'ün, Bedrettin'in, Marks'ın, Lenin'in sözlerine sahip çıkmak, proletaryanın çağrısına uymak demektir. Devrimci Yolcular iç Savaş günlerinde Çeltek’te ve iş yerlerinde, Fatsa'da ve Anadolunun dört bir yöresinde, Tuzluçayır'da ve tüm gecekondu semtlerinde, ODTܒde tüm Üniversitelerde işçiler ile köylüler ile öğrenciler ile Kürtler ile ve emekçi halklarımızla faşizme karşı söylenmesi gerekenleri söylediler ama söyleyecekleri bitmemiştir. Devrimci Yol bu direnişin sözcüsü, Devrimci Yol bu direnişin öncüsü oldu. Devrimci Yol bayrak oldu, biz şimdi burada Devrimci Yol'da yürümekle suçlanırken, şimdi dışarıda yüzbinlerce işçi devrimci yolda yürümeye devam ediyor, buradaki bir avuç insanı yargılamak, suçlamak, cezalandırmak kolay, ama dışarıdaki yüzbinleri, milyonları yargılamak, suçlamak, cezalandırmak, hiç kolay değildir.1980 sonbaharında bütün gazeteler Devrimci Yol'da yürüyenleri çirkinleştiriyor, karalıyorlardı.1989 ilkbaharında yine aynı gazeteler Devrimci Yol'da yürüyenleri güzelleştiriyor, aklıyorlar. Sonuç bir Devrimci Yol güzellemesidir. Bu çirkinliklerin karşısında gerçek seçeneğin bir Devrimci Yol güzellemesi olarak ortaya çıkmasıdır. Mahkemenizin kararı ne olursa olsun tarih hükmünü şimdiden bu Devrimci Yol güzellemesi ile vermiştir.

Ve şimdi bizden son sözü söylememiz isteniyor, ilk sözü binlerce yıl önce Spartaküs ve kölelerin isyanı söylemiştir, son sözü ise Sosyalizm ve işçi sınıfı söyleyecektir.

MEHMET ALİ YILMAZ
Ben, emperyalizmin sömürüsüne ve Faşizmin saldırısına karşı mücadele ettim, yok edilmek istenen gençliğin Akademik Demokratik hakları için mücadele ettim. Bu mücadele haklı bir mücadele idi, savunduğum düşünceler doğru düşüncelerdi, son sözü emekçi halkımızın söyleyeceğine inanıyorum.

NASUH MİTAP
Savunmalarımda suçlu değil haklı olduğumuzu, Devrimciliğimden dolayı yargılanıyor olduğumu anlattım. Evet ben Devrimciyim, halkıma ve bütün insanlara sömürüsüz, baskısız, özgürlük, bolluk ve mutluluk dolu bir gelecek sağlamak için mücadele etmeyi insanlığın ulaşabileceği en yüce ideal ve dava olarak görüyorum. Ve böyle bir davanın saflarında yer almaktan onur duyuyorum. Mahkemenizin vereceği karar ne olursa olsun esas olarak tarih önünde Devrimciliğimin gereklerini yerine getirememekten dolayı yargılanacağımı biliyorum. Ve bu yargılamada aklanmayı umut ediyor ve diliyorum, Sosyalizme, ülkemin ve halkımın özgür, bağımsız ve aydınlık geleceğine olan inancımı tekrar bildiriyorum. İnsanlığın en yüce değerleri için, bütün dünya işçilerinin ve ezilen halkların kurtuluşu için mücadele eden bütün Devrimcilere buradan selam ediyorum.

MEHMET BAHA ÇETİNTAŞ
Halkımızın anti-faşist mücadelesinde yer almış olmaktan dolayı onur duymaktayım. Davamız konusu tüm olay ve belgeler o günün koşulları içerisinde işkenceci faşist polisler tarafından düzenlenip hazırlanmıştır. Bu belgeler işkenceci faşist polislerle birlikte hareket eden ve onlarla birlikte tavır alan Savcılar tarafından dava dosyası haline getirilmiş ve daha sonra yargılama aşamasına gelinmiştir. Yargılama aşamasına gelene kadar geçen süreç içerisinde tüm bu belge ve suçlayıcı konuların tamamen işkenceci faşist polisler tarafından oluşturulduğunu kanıtlama olanağımız yoktu, mahkeme sürecinde ise Mahkemenizin bize tanıdığı sınırlı olanaklarla ve bu olanaklara rağmen duruşmalar sırasında tüm bu belgelerin faşist işkenceci polisler tarafından oluşturulduğu kanıtlanmış bulunmaktadır. Savunmalarımızda en geniş şekli ile ortaya koyup kanıtladığımız bu durum heyetinizin de içinden çıkamayacağı hale gelmiştir. Heyetiniz gerçekten objektif hukuk kurallarını uygulamaya çalışsa dahi sonuçta vereceği karar hukuksal açıdan da sakat kalacaktır. Davamız açısından son sözü emekçi halkımızın yaratacağı mücadele sonucu oluşacak tarih ve bu tarihin şaşmaz yargısı söyleyecektir.

SEYİT KOCAKUŞAK
Devrimciyim, Devrimci Yol saflarında Halkımızın faşizme ve emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde yer aldığım için onur duyuyorum, mutluyum.

ALPER TUNGA LEVENT YAKIŞ
Ben, Devrimci Yol örgütünün üyesi olmak ve bu doğrultuda yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla suçlanmaktayım. Devrimci Yolcu olduğum ve insanları faşizme karşı örgütlemek çabasında olduğum doğrudur. Bu faaliyetlerimin yasal faaliyetler olduğu iddiasında da değilim. Ve tarafınızdan son sözümü söylenmek için çağrıldığım şu anda sözlerimi tarihin hakkımızda vereceği karara olan inancımı bir kez daha belirterek bitirmek istiyorum. Evet, tarih son sözünü suların durulduğu zaman, olup biten her şeyi kendi eleştirisinin indinden geçeceği zaman verecektir.

Belki daha o günlere gelmedik, ama ben bugünden biliyorum ki tarih bizleri emperyalizmin uşakları ile işkenceci çapulcularla, faşist katillerle aynı kefeye koymayacaktır, tarih bizleri bütün dünyada ve bütün zamanlarda eşitlik ve özgürlük kavgası vermiş olan onurlu insanların saflarına koyacaktır. O onurlu insanların saflarında olmak ise tarih nezdinde aklanmak demektir. Zaten bir devrimcinin isteyebileceği bundan daha fazla ne olabilir ki?

ATİLLA KII.IÇ
Ben, bu gün burada yargılanıyorsam daha güzel bir ülke daha güzel bir dünya istediğim içindir. Ben, bugün burada yargılanıyorsam geçmişte faşist katliamlara, faşist teröre devrimci yol saflarında karşı geldiğim içindir. Dünyanın dörtbir ucunda faşizme karşı direnmiş, hala direnen ve yarın da direnecek olan partizanların direnişçilerin, devrimcilerin yanında yer aldığıma inanıyorum, eğer buradan bir karar çıkacaksa bu siyasi bir karar olacaktır, ne ben ne ülkenin yoksul halkı, bu kararı hiçbir zaman benimsemeyeceklerdir. Tarih birgün bizi yargılayacaktır. Devrimci Yolcular zindanlarda çürüseler de Devrimci Yol yaşayacaktır.

MUS'I'AFA ALİ CAN
Bugüne kadar yaptıklarımdan bir pişmanlık duymadım, isteyerek kimseye zarar vermedim. 1989 Türkiyesine baktığımda Türkiye'de hala binlerce, yüzbinlerce işçinin büyük bir haksızlık içinde bağırdıklarını gördüğümde de hala insanların, insanlar için bağımsızlık ve demokrasi ve sosyalizmin en iyisi olduğuna inanıyorum.

İBRAHİM ARSLAN
Devrimci olmanın suç olduğuna inanmıyorum, Devrimciler insanlığa karşı suç işlemezler, ben de işlemedim, bugüne kadar Devrimci Yolda yürümeye çalıştım, bundan sonra da böyle olacaktır. Diğer söyleyeceklerimi savunmamda söyledim.

ERTUĞRUL AK
Şu an için söyleyecek fazla bir şeyim yok. Ancak, bir kere daha belirtmeliyim ki ortaya suçlanma diye konan şeylerin muhatabı olmayı hiçbir zaman için haketmedim. Tarihte şu veya bu şekilde yerini alacak olan kararınızın da bu doğrultuda gerçekleşeceğine inanmak istiyorum.

İBRAHİM LEVENT SAÇILANATEŞ
Vereceğiniz karar bizlerin değil, asıl olarak ülkemizin geleceği açısından önem taşımaktadır. Ülkemizin gençleri, bugünün çocukları, yarının Türkiyesi'nde özgürce düşünebilsinler, işkence görmeden yaşasınlar istiyorsak bu dava üzerinde işkencecilerin kanlı ellerinin çekilmesi, işkencenin lanetlenmesi gerekmektedir. Tarihin akışı Faşistlerden, gericilikten yana hiçbir zaman olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Tarih Faşizme ve emperyalizme karşı mücadele vermeyi her zaman haklı çıkarmıştır. Tarihin hükmü bizden yana, tarihin akışı devrimci yolcular olacaktır.

HÜSEYİN CİHAN
Daha önceki savunmalarımda belirttiğim gibi Devrimciyim ve suçsuz olduğuma inanıyorum.

NEVZAT SOLMAZ
Son sözüm soruldu, şunu söylemek istiyorum. Eğer önünüzdeki emniyet soruşturma ifadelerine bakarak karar verecekseniz bu karar sağlıklı olmayacaktır, halkımız da bunu kabul etmeyecektir. Ben şunu söylemiyorum vereceğiniz karar sağlıklı olmalıdır ve kamu oyunun vicdanını rahatlatmalıdır.

ÖZCÜR ŞAHİN
Devrimci Yolcu olmaktan onur duyuyorum, bu davadan çıkacak karardan adalet beklerniyorurn, çünkü bugüne kadarki tutukluluğumun kendisi en büyük adaletsizliktir.

Baskı ve işkenceye dayanan ifadelerin delil sayıldığı ve baskı ve işkene ortamında sürdürülen bu yargılamanın sonucundan adaletli bir karar beklemek bence kendi kendimi aldatmaktan başka bir şey değildir. Hakkımızdaki gerçek yargıyı tarih verecektir ve biz tarih önünde aklanacağız.

NECMETTİN ÖZDEMİR
Geçmişte tüm değerlerin kokuşturulmak istendiği bir ortamda devrimciler faşizme, emperyalizme ve çürümeye karşı mücadele ediyorlardı. Böylesi bir mücadlede bir Devrimci Yolcu olarak bulunmaktan yalnızca onur duyuyorum, bugün de aynı kokuşmuşluk, çürüme sürüyor. Ve buna karşın güzellikleri ve insan onurunu savunanlar mücadelelerini tüm zorluklara karşı sürdürüyorlar, güzellikler için, aydınlık günler için, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele eden ve gerçekten son sözü söyleyecek olan emekçi halklarımızı selamlıyorum.

FİKRET DOĞAN
Ben, Devrimciyim, geçmişte faşizme karşı Devrimci Yolcularla birlikte tavır aldım, iyiden güzelden yana olan bütün insanlar geçmişte saldırıya uğruyorlardı. Bugün de saldırıya uğruyorlar, devrimcilik onurlu bir düşüncedir; davranıştır, bugün devrimciler ülkenin bağımsızlığını, gelişmişliğini, özgürlüğünü savunuyorlar. 12 Eylülden sonra birçok devrimci yargılanmıştır, birçoğu haksız yere idam edilmiş, ağır cezalara çarptırılmışlardır. 12 Eylül felsefesi mahkemelerin üzerine karabasan gibi çökmüştür. Bugün günümüzde yargıç bağımsızlığının ortadan kaldırıldığı bir gerçektir. Bağımsızlıkları olmayan yargıçlardan adil kararlar beklemek mümkün değildir.

TEVFİK GÜNEŞ
Ben, ne anarşistim, ne teröristim, Marksizm, Leninizm her iki kavramı da reddeder. Ben devrimciyim, Devrimci Yolcuyum, Faşizme ve emperyalizme karşı halkımın özgürlüğü ve mutluluğu için mücadele ettim. Bu mahkemeden nasıl bir karar çıkarsa çıksın ben tarihin şaşmaz yargısına inanıyorum, ve inanıyorum ki tarih bizi haklı çıkaracaktır. Tarihte öyle olaylar vardır ki bunlar gelişmenin ve değişimin mutlak dinamiği olarak karşımıza çıkarlar. İşte Devrimci Yol böyle bir olaydır.

NEVZAT CÖMERT
Ben, Devrimci olduğum için bu davada yargılandım, devrimcilik haklı bir mücadeledir. Vereceğiniz karar bu haklılığı değiştirmeyecektir, hukuksal yönden de söyleyeceklerim vardır: Bana yöneltilen suçlamalar gerçek değildir, heyetinizdeki tek tek hepiniz bu durumu çok iyi biliyorsunuz, zaten şimdiye kadarki yargılamanızla borçlu durumdasınız, vereceğiniz en iyi karar bile bu borçluluğunuzu kaldırmayacaktır. Son kararı tarih verecek denecektir, hukuksal yönden de bir son karar vardır, bu ise bu kararı siz ister kabul edin ister kabul etmeyin işkencecilerin vereceğidir. Çünkü bu davayı işkenceler açtı ve kararda işkencecilerin etkisi olacaktır, ben kişi olarak buna karşı çıktım, siz de yargıç olarak umarım çıkarsınız.

MUSTAFA YALGIN
Ben Devrimciyim, bu mücadele içerisinde yer aldığım için mutluyum, halkımızın kurtuluş mücadelesi Devrimci Yolda sürecektir.

HASAN YORULMAZ
Söyleyeceklerimi daha önceki savunmamda söyledim. Bu dava baskı ve işkencenin birlikte oluşturduğu bir davadır. Söyleyeceklerim yani şu anda söyleyeceklerim pek bir şey ifade etmiyor, çünkü benim için karar 1982'de verilmiştir, duruşma yargıcı burada boşuna sorgu vermene gerek yok, zaten senin defterin dürülmüştür, bundan sonra son söz bir şey ifade etmiyor benim için.

MEHMET ENGİN HÖKE
Faşizme ve Emperyalizme karşı halkımın yanında yer alıp Devrimci Yolda mücadele ettim. Bundan onur duyuyorum, Yaşasın Mücadelemiz.

ABDULLAH EVCİL
Ben Devrimciyim, emekçi halkın haklı mücadelesinde yer aldım.

SELÇUK YILDIRIM
Ben devrimciyim, hep iyiden güzelden yana olan onurumu korumaya çalıştım, bundan sonra da bu onurumu korumaya çalışacağım.

ABDULLAH ŞENGÖRENOĞLU
Sizler belki işkence ile yüklenmiş suçlardan dolayı beni suçlayacaksınız, fakat tarihin ülkenin bağımsızlığı ve halkımın mutluluğundan başka birşey düşünmediğim için beni aklayacaktır.

İSMAİL TÜMAY
Suçsuzum, sizin vereceğiniz karar ne olursa olsun kendi bilincimde ve vicdanımda suçsuzum, halkımın bilincinde ve vicdanında da aklanacağıma inanıyorum.

YUSUF YILDIRIM
Ben, Devrimciyim, Faşizme ve Emperyalizme karşı emekçi halkımızın haklı mücadelesi yanında yer almaktan dolayı gurur duyuyorum. Ve bu mücadeleye katılmak Devrimci Yolda ilerlemek 12 Eylül öncesi ülke koşullarının bir gerçeği ve insanlık onurunun bir sorunu olduğuna inandım ve bu doğrultuda mücadele ettim, bundan sonra da bu mücadele devam edecektir ve tarih beni bu mücadeleye katıldığımdan dolayı aklayacaktır.

İSMAİL ŞAHİNER
Ben, devrimci düşüncelere sahip olduğum için bu davada yargılandığımı sorgum ve savunmamda söyledim, son söz olarak söyleyecek bir şeyim yoktur. Yargılandığım olaylarla ilişkimin olmadığı açığa çıkmıştır.

OSMAN MEHMET KATLANDUR
Yargılama süresi boyunca bugüne kadar söylediklerimi tekrar ediyorum. İnsanlık tarihinin bir özgürlük ve eşitlik mücadelesi olduğu bilinir. Sosyalistler de tarihte özgürlük ve eşitlik yoluyla baskı sömürü ve zulme karşı olan mücadelenin daima en önünde yer almışlardır. Sosyalistler bu mücadelelerini yalnızca tarihe karşı sorumlu oldukları inancı ile yürütmüşler ve yürütmektedirler. Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm halkımızın eşitlik ve özgürlük yolundak'i mücadelesi baskı, sömürü ve zulme karşı mücadelesi bundan sonra da durmayacak sürecektir.

SAADETTİN KAHRAMAN
Bu davanın sanığı durumuna getirilmem gerekçesiyle gözaltına alındığım günden bu yana beynimde ve yüreğimde yargıladım kendimi ve bugüne kadar başımı önüme eğecek utanç duyacağım hiçbir şey yapmadığıma inancım sonsuzdur. Belki şu anda dünyanın çok başka yerlerinde faşist diktatörlük altındaki bir Şili'deki veya Güney Kore'deki mücadele eden öğrenci kardeşlerimle, El Salvador'daki bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi için savaşan özgürlük savaşçıları ile Güney Afrika’daki siyah kardeşlerimle yüreğim birlikte çarpıyor ve belki onlar da şu anda benim gibi mahkemelerde son sözlerini söylüyorlar. Ve ben aynı şeyleri onlarla birlikte duyabiliyorum. İyi bir insan, iyi bir evlat, iyi bir eş ve küçüklerine karşı iyi bir büyük olmaya çalıştım, faşizme karşı olmak bir insanlık görevi idi. Ve ben daha dünyaya gözlerini açmamış analarının karnındaki bebeler faşist katillerce öldürülmesin diye, öğrenci kardeşlerimin üzerine bomba atılmasın diye, işçi kardeşlerim emeklerinin hakkını alabilsin diye mücadele ettim. Ve bu mücadeleden dolayı da büyük bir onur duyuyorum, Devrimci olmak, Devrimci Yol saflarında mücadele etmek her insana nasip olmayan bir şeydir.

Ben, bu mutluluğa eriştim, faşizmi lanetledim, birkez daha buradan lanetliyorum ve inanıyorum ki biz kazanacağız, yenilen ordular yenmesini çok kolay öğrenirler.

MUHARREM AKÇA
Mutluluklarını, emekleriyle geçinen insanların acıları üzerine oturtanlara karşı emekçilerin verdiği mücadeleye Devrimci Yol saflarında katıldım. Bundan onur duyuyorum, davanın hiçbir aşamasında bir mahkeme kararıyla aklanmayı düşünmedim, düşünmüyorum. Benim için önemli olan emekçi halklarımın direniş mücadelesinde yer alan insanların yüreklerinde ve beyinlerinde aklanmaktır.

NESİM AYDIN
Bu dava karanlık bir dönemde işkence tezgahlarında cezaevlerindeki çığlık seslerinin savcılıkta yapılan usulsüzlükler üzerine kurulmuştur. Böylece hukukun yerini işkence almıştır. Ben Devrimciyim, Devrimci Yolcuyum, halkımı çok seviyorum, oların bağımsız ve mutlu olmaları için bir şeyler yapabildiysem ne mutlu ve onların nezdinde beraat etmek yeter bana.

MEHMET ACAR
Son söz olarak Devrimci olduğumu söylemek istiyorum, devrimci olmaktan onur duyuyorum.

EROL KARTAL
Devrimciyim, Devrimci Yol içerisinde mücadele etmenin gururunu ve onurunu taşıyorum. Asıl son sözü emekçi halkımız ve onun yarattığı tarih söyleyecektir.

METİN ŞAHİN
Ben, Terörist ya da anarşist değilim. Burada yargılanan da benim siyasi düşüncelerimdir, ben Devrimciyim, Devrimci Yolcuyum. Faşizme karşı, emperyalizme karşı verilen mücadelede halkımızın, emekçi halkların yanında yer aldım. Gücüm yettiğince bu mücadeleye omuz verdim, bunun gururunu ve onurunu taşıyorum. Son sözü emekçi halkların söyleyeceğini, son kararı, kimin haklı kimin haksız olduğunu ise tarihin şaşmaz yargısının vereceğine inanıyorum.

KASIM SEZER
Ben, işkence ürünü bir sanığım ve bunu huzurunuzda defalarca tekrarladım. Hakkımdaki son sözü de işkenceyi lanetleyerek söylüyorum, başkaca bir diyeceğim yoktur.

MUSTAFA GÜLMÜŞ
Ben, 8 yıldır suçsuz olduğumu defalarca tekrarladım, suçsuz olduğuma ben inanıyorum, asıl suçlu olan beni bu duruma getiren insanlardır, yani işkencecilerdir, suçsuzum, beraatimi istiyorum.

YAŞAR KAMBUR
Ben de son sözümde adet olduğu üzere anlamlı bir şeyler söylemek istiyorum. Fakat yüzbinlerce işçinin açız çığlıklarıyla sokaklara döküldüğü, üniversite öğrencilerinin kız-erkek diye ayrı otobüslere bindirilmeye çalışıldıkları, insanlara silah zoru ile devlet adına pislik yedirildiği, dağlarda vurulmuş onlarca gencecik bedenin çöplüklere atıldığı yani iyi ve güzel olan ne varsa, insanlıktan sevgiden yana olan ne varsa her şeyin kanla, kurşunla ve vurdumduymazlıkla yokedilmeye çalışıldığı bir ülkede, bu ülkenin bir Mahkemesinde söylenebilecek herşey bana anlamsız geliyor. Bunun için ben son söz hakkımı dışarıda her koşulda her şeye karşı özveri ve kararlılıkla direnen namuslu insanlara bırakıyorum.

MUSTAFA ARSLAN
Son söz için buraya çağrıldım, işçilerin açız, köylülerin açız, yani tüm çalışanların açız diye bağırdığı, öğrencilerin özerk üniversite, demokrasi, özgürlük diye bağırdığı, demokrat, ilerici, devrimci, iyiden güzelden yana olan binlerce insanın işkence çığlıkları attığı dağda, sokakta, işkencehanede insanların öldürüldüğü, haksız yere onlarca insanın asıldığı, onbinlerce insanın cezaevlerinde yatırıldığı işte böyle bir ülkede yaşıyorum. Böyle bir ülkede faşizme karşı mücadele ettiğim için onurluyum, son söz emekçi halklarındır.

NACİ ZAMAN
Ben, ülkenin bağımsız, halkımın mutlu olmasını istiyorum, son sözü tarih söyleyecektir.

ÖZGÜR OVACIK
Türkiye Halkının, ülkesini seven insanların kalbi bugün burada bizlerle birlikte atmaktadır. Dünyanın bütün ülkelerinde faşizme karşı mücadele insanlık için bir onur kaynağıdır. Ben, bu onuru ölünceye kadar taşımak istiyorum, şimdiki söylediklerim değil tarihin vereceği karar benim son sözüm olacaktır. Verilecek karar ne olursa olsun yaşanılan kötülükleri yok etmeyecektir. Bugün burada olmaktan, yüzyüze geldiği gerçeklerle ve yaşadıklarımla kendimi bir çınar kadar görkemli, bir çocuk kadar mutlu hissediyorum ve inanıyorum ki sonunda iyiden, güzelden ve doğrudan yana olan kazanacaktır.

FATİH MEHMET ŞAHİN
Ben, Devrimciyim ve halkımızın faşizme ve emperyalizme karşı haklı mücadelesi içinde yeraldığım için onur duyuyorum. Vereceğiniz karar ne olursa olsun suçsuz olduğuma inanıyorum ve son sözün tarih önünde halkımız tarafından söyleneceğine inanıyorum.

MAHMUT MEMDUH UYAN
Biz haklıyız, sizler bizi yargılayamazsınız, gerçekte vereceğiniz her mahkumiyet kararı tarih ve toplum önünde kendinizin mahkumiyet kararı olacaktır. Tarihte hiçbir şey karşılıksız kalmamıştır, hiçbir şeyin üstü örtülememiştir. Zalimlerin yaptıkları yanına kar kalmamıştır. Bizler Devrimciler olarak insanlığın, toplumun iyiden, güzelden ve özgürlükten yana bir geleceği için mücadele ettik. Bizler yenilmedik, Devrimciler yok olmadı, vardık, varız, varolacağız.

***

HÜSNÜ SOLMAZ
Kendimle ilgili konuları bu davanın bütün aşamalarında aktarmaya çalıştım, son sözümü söylediğim şu anda yine sizdcn kişisel bir isteğimin olmadığını belirtmek istiyorum, fakat kararınızı verirken bu salonda aynı mahkemenin bir başka heyetince yargılanan insanların bakan olabildiği bir ülkede yaşadığımızı hatırlatmak istiyorum.

ALİME MİTAP
Son sözü emekçi halkımızın onurlu mücadelesi söyleyecektir, en doğru kararı tarih verecektir.

SEMRA GİRŞEN (AKYÜREK)
Devrimci mücadele içerisinde yeraldığım için mutluyum.

NUSRET SEFA AKYÜREK
Devrimciyim ve Devrimci Yolcuyum, bu hareket içerisinde yer almaktan da mutluyum.

MEHMET AKIN DİRİK
Ülkemizde emperyalizme, faşizme, baskı ve teröre karşı onurlu bir direniş mücadelesi veren halkımızın çıkarlarını her şeyden üstün tutan özgür insanların yaşadığı eşitsizliğin, sömürünün ortadan kaldırıldığı bir toplum için mücadelede Devrimci Yolculardan birisi oldum. Bu haklı, doğru ve meşru mücadele içerisinde yer aldığım için onur duyuyorum. Emperyalizme bağlılık sürdükçe eşitsizlik, haksızlık sürdükçe halkımızın en temel ve haklı istekleri bile şiddetle, terörle bastırılmaya kalkışıldığı sürece her yeni gün bizler gibi binlerce insanın bu mücadeleye katıldığını gösterecek ve inanıyorum ki er veya geç özlemi duyulan o güzel Türkiye yaratılacaktır.

OSMAN TAYFUN MATER
Devrimci Yolcular Emperyalizme, Faşizme ve Oligarşiye karşı dövüşmüşlerdir. Bu mücadeleye katıldığım için onur duyuyorum.

YETER GÜNEŞ (MUT)
İşkenceyi lanetliyorum. Başka bir diyeceğim yoktur.

TÜRKAN SAÇIK
İyiden, doğrudan, güzelden yana insanlığın savaşım verdiği bu davada yargılanmaktan onur duyuyorum.

AYŞE PEKDEMİR
İnsanların insanca yaşam mücadelesine omuz vermekten onur duyuyorum, bu güzel yaşamın ancak ve ancak Devrimci Yolda gerçekleşeceğine inanıyorum.

LEYLA KURU
Kendimin ve tüm arkadaşlarımın suçsuzluğuna ve haklılığına inanıyorum.

FECİRE KOCAMAN
Ben insanlığın gereği olan haklı ve onurlu mücadele içinde yer aldım, bundan onur duyuyorum.

AYTEN SAÇIK
Burada son sözü söylemenin hiçbir anlam taşımadığını ve sadece formaliteler olduğunu biliyorum. Ben ve burada yargılanan ya da yıllarca yargılamaya çalıştığınız insanlar iyiden, güzelden ve doğrudan yana oldukları için burada bulunmaktadırlar. Böylesi bir savaşın içinde yer aldığım için onur duyuyorum, son sözü tarih söyleyecektir.

EROL SAVUMLU
Ben, TÖB-DER'li olduğum için yargılanıyorum, TÖB-DER'li olmak suç değildir ve TÖB-DER'li öğretmen olmaktan gurur duyuyorum, Sıkıyönetim Mahkemelerinde yargılanan TÖB-DER yöneticileri ağır ceıâlara çarptırıldılar, dosyaları ayrılan, bulunamadıkları için dosyaları ayrılan ve sivil mahkemede yargılanan TÖB-DER yöneticileri ise bugün beraat ettiler ve işte iki ayrı karar çok düşündürücü bir durum. Öğretmenlerin demokratik mücadelesine küçük bir katkım olduysa bundan onur duyarım.

HASAN BAKİ KURTOĞLU
Gelecek güzel günlere olan inancımla kararı ve son sözü gerçek sahiplerine bırakıyorum.

MUHARREM BEKTAŞ
Faşizme karşı mücade1e etmenin bir insanlık borcu olduğuna inanıyorum, bu borcu da Devrimci Yol saflarında yerine getirdiğim için gururluyum.

MURAT MEHMET ÖNER
Savunmamda insanlığa ve ülkeme karşı suç işlemediğimi söyledim. Halkımın ve şahsımın vicdanında beraat ettiğimi bildiririm.

ERHAN EROĞLU
Sorgumda söylediklerim savunmam için geçerlidir. Son söz olarak da Devrimci olmaktan mutluluk duyuyorum.

AYDIN AKGÜL
Emekçi halkların kurtuluşu yolunda ilerleyen Devrimci Yol içerisindeki mücadelemden her zaman onur duydum, mahkemenin vereceği karar aklanmam için yeterli değildir, önemli olan tarihin vereceği karardır.

TURHAN YALÇIN BÜRKEV
Bugüne dek Devrimci Yolcu olmaktan onur duydum, bundan böylede onur duyacağım, gerçek yargıcın tarih olacağına inanıyorum.

MUHARREM ERDOĞAN
Ben ve benim gibi insanların düşüncelerinden dolayı yıllarca cezaevlerinde acı çekmesine neden olan işkenceyi, işkencecileri ve yapılanları kınamak istiyorum.

HASAN YAĞIZ
Tarih önünde suçsuz olduğuma inanıyorum, son sözü emekçi halkımın mücadelesi verecektir.

ABDULLAH CAN
Bana yüklenen suçları işkence sonucu yapıldığı için işkencecileri ve işkenceyi son söz olarak lanetliyorum.

VELİ ERDOĞAN
Son sözü baskı ve sömürüye karşı yürüttükleri haklı mücadelelerinde emekçi halkımızın söyleyeceğine inanıyorum ve ben bu onurlu mücadele içinde yer aldığım için gurur duyuyorum.

YAŞAR AKÇELİK
Ülkemde Faşizme ve emperyalizme karşı verilen mücadelede yer almaktan dolayı yargılandığım bu davadan dolayı bugüne kadar ve yarın da utanmadan onur duyarak içimde yaşatacağım.

ATALAY DEDE
Devrimciyim, yargılama süreci boyunca söylediklerimi tekrar ederim.

BÜNYAMİN İNAN
Ben, Devrimci ve Devrimci Yolcu olarak faşizme karşı mücadele ettiğim için sekiz yıl boyunca diğer arkadaşlarımla birlikte olmadık işkencelere maruz kaldım. Ama şimdi her zaman olduğu gibi ben haklı ve meşru davayı savunuyor olmanın gururunu yaşarken bizlere her türlü baskı ve işkenceyi yapanlar ve yaptıranlar yerin dibine geçmekteler kendi yaptıklarını hiçbir şekilde savunamaz haldeler ve suçu sürekli birbirlerinin üzerine atmaya başlamışlardır, yani hukuk dili ile atfı cürüm yapmaktadırlar. İşte bu gelişmeler doğrulukla sıkça sözü edilen tarihin vereceği yargılar hususunda ip uçları sayılmaktadır.

NİHAT FIRAT
Bu dava ile ilgili yargılama başladığından bugüne şahsıma ve sahip olduğum siyasi düşüncelerime karşı 12 Eylülün yaratmış olduğu adaletsizlik ortamı içinde savunmaya çalıştım, 12 Eylül üzerindeki perde aralandıkça bizlerin haklılığı ve suçsuzluğu ortaya çıkmaktadır. Vereceğiniz karar kamuoyunun vicdanında yerini bulacaktır.

YÜKSEL POLAT
İyiden, güzelden, doğrudan yana olan düşüncelerimi savundum, bundan da gurur duydum.

YAŞAR GENCER
Devrimciyim ve bu davada yargılanmaktan gurur duyuyorum.

HASAN ALİ KAYA
Yargılanmama neden olan olaylarla ilgili söyleyecek bir şeyim yoktur, iyiyi doğruyu ve güzeli savunduğum için onur duyuyorum.

MURAT ÇAVUŞOĞLU
Biz haklı idik ve doğruyduk, benim tüm yaptıklarım ve yaşanşadıklarım bağımsız ve demokratik ülke yolunda eğer bir nokta oluşturabilecekse kendimi mutlu sayacağım.

ABDULLAH CEMAL BALCI
Ben Devrimci Yolcuyum, Devrimci Yol ve savundukları bugün artık Türkiye'de hiçkimsenin yabancısı olmadığı bir siyasa olmuştur. Devrimci Yolcular haklı çıktılar bu benim için herşeyden daha önemlidir.

RIZA ÖDEMİŞ
Devrimci Yolcuyum ve şunu biliyorum ki fabrikalar, tarlalar ve Türkiye halkları bizden yana, onları utandırmadık utandırmayacağız.

FİKRİ 'I'AMKOÇ
Bugün gelinen noktada yani yedi yıldır sürülen dava sonucunda gördüğüm şu: Bugün Devletin de kabul ettiği yüzlerce insanın işkencede öldürüldüğü binlerce insanın sakat bırakıldığı bir soruşturma teşkilatının hazırlamış olduğu ifadelerle bizler burada bulunuyoruz ve yargılanıyoruz. Hukuk açısından bu davanın sonucu işkencenin onaylanmasını ya da reddedilmesini gösterecektir. Biz devrimciler açısından ise hiçbir şey değişmeyecekıir. Biz dün olduğu gibi bugünde doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.


Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org