DEVRİMCİ YOL SAVUNMASI

"Biz; Ülkemizin bağımsızlığını ve halkın mevcut sömürü ve zorbalık düzeninden kurtulmasını savunduk... 
Faşizme ve Emperyalizme karşı mücadele edilmesini savunduk... 
Bir avuç sömürücü azınlığın değil halkın kendi iktidarını ve halkın kendi demokrasisini savunduk... 
Biz; Her türlü sömürünün ve eşitsizliğin ortadan kaldırılacağı bir düzeni yani Sosyalizmi savunduk..." 
... 
"Türkiye toplumunun en bunalımlı-karışık döneminde ortaya çıkan kimi örneklerinde hoşgörü, yardımlaşma, eşitlik ve kardeşlik anlayışına dayalı bir yaşam biçiminin ne kadar derin bir güzellik ve mutluluk kaynağı olduğu unutulamaz bir gerçeklik olarak yaşanmıştır. 
İşte bu nedenle Türkiye'nin geleceği; bu ‘güzelliğin’ tam anlamıyla yaratılabildiği, özgür, demokratik, sömürüsüz bir toplumun kurulabileceği bir toplum düzeninde yani Sosyalizmdedir. 
Ve işte devrimciler bunun için Bağımsızlık ve Demokrasi istiyorlar. 
Ve işte bunun için Sosyalizmi savunuyorlar." 

 

Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org