DEVRİMCİ YOL YAZILARI


YAYINCININ NOTU  Bu kitap, yargılaması 1981-1989 arasında Ankara 1 No’lu Sıkı yönetim askeri Mahkemesinde yapılan, 1982/50 Esas Sayıda kayıtlı Ana Devrimci Yol dava dosyasının P-1, P-2, P-3 Klasörlerinde yer alan Yazılı BelgeIerden faydalanılarak aynı dava sanıklarından Oğuzhan Müftüoğlu tarafından derlenmiştir.
Derleme 1975-1980 yılları arasında yayınlanan Devrimci Gençlik ve Devrimci Yol Dergileri ile bu yayınların Özel Sayı, kitapçık ve broşürlerinde yer alan çeşitli konulardaki yazılardan oluşmaktadır. Dava

   dosyasının Yazılı Belgeleri arasında P-l, P-2, P-3 Klasörlerinde toplanmış ve duruşmalar sırasında tek, tek okunarak incelenmiş olan bu belgeler herhangi bir ekleme ve değişiklik yapılmaksızın aynen yayına hazırlanmıştır.
On-onbeş yıl öncesinde yayınlanmış ve artık her biri tarihi birer belge niteliği kazanmış olan bu yazıları yayınlamanın, o yılları bizzat yaşayan insanlara olduğu kadar; o günleri pek yaşamamış veya hiç görmemiş ve günümüzde yirmili - otuzlu yaşları süren genç insanlarımıza karşı da bir görev olduğuna inanıyoruz.
Davası halen gerekçeli hükmün yazılması aşamasında olan ve kesin sonuçlanmasının daha yıllar alacağı söylenen dava dosyasından daha önce bir yayınevinin yayınladığı ve Ankara DGM’de 29.3.1990 tarihinde "belge niteliği taşıdığı" gerekçesiyle beraat kararı (karar no:1990/32) verilen "Devrimci Yol Savunması-12 Eylül Öncesi ve Sonrası" adlı kitaptan sonra, şimdi de davanın yazılı belgelerinden derlenen bu kitabı okurlarımıza sunuyoruz.
DEVRİM YAYINEVİ

Biradım Dergisi Web Grubu 2003-2004 email: web@devrimciyol.org